top of page
heraapahvi_valk_vihr_rgb.png

HerääPahvi!

HerääPahvi! -hankkeessa on tavoitteena esitellä erilaisten elintarviketeollisuuden sivuvirtojen, kuten kauran ja ohran kuoren sekä mäskin käyttöä toiminnallisten pakkausmateriaalien valmistuksessa. Tulevaisuudessa voitaisiin myydä esimerkiksi kauraleipää pakkauksessa, jonka valmistuksessa on käytetty kaurankuorta, tai hyödyntää porkkanan tai perunan kuoria vihannesten ja hedelmien pakkauksissa ja tuoda niihin säilyvyyttä parantavia ominaisuuksia. 

Aivan uudenlaisten tuotteiden lanseeraamisessa ja brändien rakentamisessa on oleellista hyödyntää luovien alojen osaamista. Hankkeessa tuote- ja palvelukehityksen kaikkiin vaiheisiin otetaan mukaan muotoilu, viestintä, media, brändäys ja tarinankerronta, joilla parannetaan tuotteiden kaupallistamisen mahdollisuuksia. 

HerääPahvi! -hanke on Tampereen ammattikorkeakoulun, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Design Forum Finlandin yhteishanke, joka yhdistää luovien alojen osaamista bio- ja kiertotalouteen ja niiden uusimpiin innovaatioihin. Hanke on jatkoa Hiilinielu Design Studio -hankkeelle.

HerääPahvi!

Tietoa hankkeesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää kansainvälisesti kilpailukykyistä kärkiosaamista prosessiteollisuuden sivuvirtoja hyödyntävään elintarvikkeiden pakkausten kehitykseen, tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen. Metsäteollisuudessa ja elintarviketuotannossa sekä -teollisuudessa syntyy runsaasti erilaisia sivutuotteita, joita nykyään käytetään usein suoraan energiaksi. Hankkeessa näistä materiaaleista luodaan uudenlaisia pakkaustuotteita, joista voitaisiin tehdä toiminnallisiakin, esimerkiksi parantamaan elintarvikkeiden säilyvyyttä.

Hankkeen keskeinen ajatus on, että muotoilun, viestinnän, median, brändäyksen ja tarinankerronnan integroiminen pakkausmateriaalien tuote- ja palvelukehityksen kaikkiin vaiheisiin parantaa merkittävästi kaupallistamisen mahdollisuuksia ja luo uutta osaamista sekä biotalous- että viestintä- ja media-alan osaajille. Uusien pakkaustuotteiden ympärille luodaan tarinat ja kerrontatapa. Hankkeen lyhyen aikavälin vaikutuksena sekä tuottajien että kuluttajien tietoisuus uudenlaisista sivuvirtoja hyödyntävistä tuotteista lisääntyy, edesauttaen kestävän kehityksen vaatimusten täyttävien ratkaisujen lisääntymistä kuluttajien vaatimuksesta.

Hanke laajentaa ja syventää luovien alojen ja metsäbioalojen vuorovaikutusta ja keskinäistä yhteistyötä. Luovien alojen osaajat oppivat tunnistamaan mahdollisuuksia, joita bioalojen teknisissä innovaatioissa on. Osaamisen ja yhteistyön lisääntyminen kasvattaa liiketoimintaedellytyksiä molemmilla aloilla.

Hankkeessa edistetään uusiutuvien luonnonvarojen ja sivuvirtojen käyttöä. Tämä edellyttää teollisten ekosysteemien syntyä, jossa raaka-aine ohjautuu tehokkaimpaan käyttöön, eikä päädy välittömästi loppukäyttöön, kuten bioenergiaksi. Sivuvirran jalostaminen moninkertaisesti arvokkaammiksi lopputuotteiksi tuo työtä ja tuloja kaikille ketjun toimijoille.

Tavoitteet

1. Toimivan valtakunnallisen metsäbioalan ja luovien alojen, erityisesti media-alan, ekosysteemin luominen.
2. Luovien alojen pakkausosaamisen ja kiertotalousosaamisen lisääntyminen. Samalla luovan alan yritykset näkevät uusissa biotalouden innovaatioissa olevan liiketoimintapotentiaalin.
3. Uudenlaisten sivuvirtoja hyödyntävien pakkausten kaupallistamisen edistäminen luovien alojen avulla
bottom of page